Actievoorwaarden en spelregels

 1. Winacties worden uitgeschreven door Geraldine van Doorn onder de handelsnaam Amélie gevestigd in Malden. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Geraldine van Doorn/Amélie kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Geraldine van Doorn/Amélie voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie ook af en toe een e-mail met gratis baktips en inspiratie om je bakkunsten uit te breiden. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Geraldine van Doorn/Amélie.
 14. Geraldine van Doorn/Amélie handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Amélie, Basalt 61, 6581 HL Malden.
  E-mail naar: welkom@ameliebakttaarten.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.